Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetspolicy för Åkeri AB Elis Carlsson.

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken.

Det innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

  • Alltid använder säkerhetsbälte
  • Håller avstånd till framförvarande
  • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
  • Följer gällande lagar
  • Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
  • Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta
  • Håller fordonet i trafiksäkert skick

Hultsfred 2006-03-21
Martina Ganerud