Länkar  

 

 

 

 

 
Schenker utvecklar och producerar transporter samt logistik- och informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar.  Startades hösten 1998 med affärsidén att uppmana, hjälpa och utbilda åkerier och företag till att skapa en policy inom både kvalitet och miljösäkring samt vara säkerhetsrådgivare för farligt godsSveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.